دل آدم ... :: ۱۳٩٢/٦/۳
امـــــــــید . . . :: ۱۳٩٢/٥/٢٩
زندگـــــــــی , آرامش ... :: ۱۳٩٢/۱/٢۳
مـــعــجـــزه ... :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۸
بمـــــــــــان پاییـــز... :: ۱۳٩۱/٩/۳٠
سکوت . . . :: ۱۳٩۱/۸/۱٧
پایــیــــــز :: ۱۳٩۱/٦/۱۳
انسان :: ۱۳٩۱/٥/٦
آدم های امروزی . . . :: ۱۳٩۱/٤/٢۸
۱۳٩۱/٤/۱۳ :: ۱۳٩۱/٤/۱۳
دست خدا :: ۱۳٩۱/۳/۱٥
آرامش دل... :: ۱۳٩۱/۳/۸
ببار بر من... :: ۱۳٩۱/٢/٢٥
مـــــــــــادر... :: ۱۳٩۱/٢/٢٢
قصه ی ما آدم ها... :: ۱۳٩۱/٢/٢٢
سپاس... :: ۱۳٩۱/٢/۱٥
دانه های دل مردم... :: ۱۳٩۱/٢/٥
دلگیر مباش... :: ۱۳٩۱/٢/۳
خداحافظ ... :: ۱۳٩۱/٢/۱
ببار... :: ۱۳٩۱/۱/۳۱
با تو هستم ای قلم... :: ۱۳٩۱/۱/٢۸
سکوت شب ... :: ۱۳٩۱/۱/٢۸
نیش زدن آدم ها ... :: ۱۳٩۱/۱/٢٥
خدایی که تو را می بیند... :: ۱۳٩۱/۱/٢۱
هفت سنگ... :: ۱۳٩۱/۱/۱۸
میرم... :: ۱۳٩۱/۱/۱٦
عطر باران... :: ۱۳٩۱/۱/۱٥
وقتی نیستی... :: ۱۳٩۱/۱/۱۱
بیا باران... :: ۱۳٩۱/۱/۸
موهای سفیدم... :: ۱۳٩۱/۱/٦
فقط خدا ... :: ۱۳٩۱/۱/۳
نوروز من :: ۱۳٩۱/۱/۱
انقلاب... :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٩
"س" مثل "سرطان" ... :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٧
دیوار شکستن دوست ... :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٤
یک دنیا حرف ... :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۳
ابر... :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٢
مادر... :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٠
قهر و سکوت ... :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٠
چشم به راهم... :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٩
خدا همین جاست... :: ۱۳٩٠/۱٢/۱۸
پرنده... :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٧
تن + ها ... :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٦
آرزو میکنم... :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٤
معصومیت ... :: ۱۳٩٠/۱٢/۱۳
دلتنگ... :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٢
ردپا... :: ۱۳٩٠/۱٢/۱۱
زندگی... :: ۱۳٩٠/۱٢/٩
دوچرخه ی دوستی... :: ۱۳٩٠/۱٢/٩
خلوت دلتنگی... :: ۱۳٩٠/۱٢/۸
داشتن با ارزش ... :: ۱۳٩٠/۱٢/٦
بی ریشگی ... :: ۱۳٩٠/۱٢/٦
خدا... :: ۱۳٩٠/۱٢/٤
نیایش ... :: ۱۳٩٠/۱٢/٤
دلم می خواهد ... :: ۱۳٩٠/۱٢/٢
زیبایی... :: ۱۳٩٠/۱۱/۳٠
خاطره ها... :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٩
مسافر... :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٩
گاهی دلم ... :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٦
چیزی,جایی جامانده... :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٤
یاور همیشه مومن ... :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٢
توقع... :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٢
اوج... :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۱
بغض... :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٠
بیگانگی... :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٩
رفتن , ماندن ... :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۸
آدم های ساده... :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۸
بودن... :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٧
بی پاسخ... :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٦
حرف بی ربط... :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٥
بگرد شاید باشد... :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٤
دل پر :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٤
با توام... :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۱
مرگ... :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۱
امتحان... :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٠
زندگی... :: ۱۳٩٠/۱۱/٩
لحظه ی دیدار... :: ۱۳٩٠/۱۱/۸
آوایی که مرا می خواند... :: ۱۳٩٠/۱۱/٦
غمی به دل مگیر... :: ۱۳٩٠/۱۱/۳
ایمان به خدا... :: ۱۳٩٠/۱۱/٢
راه آسمان... :: ۱۳٩٠/۱۱/۱
سحر نزدیک است... :: ۱۳٩٠/۱٠/۳٠
می توان... :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۸
بی تو بودن ... :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۸
آرزوها... :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٧
خاطره ی جاری... :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٥
حادثه ی عشق... :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٤
از دست رفتن... :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٤
یادم باشد... :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۳
دوری و نزدیکی... :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٢
لیاقت... :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۱
اعتماد... :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۱
زندگی... :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٤
دل خوش... :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٢
باران.. :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٢
آمد و رفت یا ... :: ۱۳٩٠/۱٠/۱۱
مردن... :: ۱۳٩٠/۱٠/۱۱
ترس! :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٠
رهایی... :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٠
تحمل کن! :: ۱۳٩٠/۱٠/٩
قدر دانی... :: ۱۳٩٠/۱٠/۸
بهترین دوست... :: ۱۳٩٠/۱٠/٧
فکر غریب... :: ۱۳٩٠/۱٠/٧
کودکی... :: ۱۳٩٠/۱٠/٧
جواب فروغ فرخ زاد به شعر حمید مصدق :: ۱۳٩٠/۱٠/٥
نبودن... :: ۱۳٩٠/۱٠/٤
سیب سرخ حوا :: ۱۳٩٠/۱٠/٤