دل من یه روز به دریا زد و رفت                                 پشت پا به رسم دنیا زد و رفت
پاشنهء کفش فرارو ور کشـــید                                   آستین همت رو بالا زد و رفت
دل من یه روز به دریا زد و رفت                                 پشت پا به رسم دنیا زد و رفت
پاشنه ی کفش فرارو ور کشید                                     آستین همت رو بالا زد و رفت

یه دفعه بچه شد و تنگ غروب                                   سنگ توی شیشه ی فردا زد و رفت
حیوونی تازگی آدم شده بود                                        به سرش هوای حوٌا زد و رفت
دفتر گذشته ها رو پاره کرد                                       نامه ی فرداها رو تا زد و رفت
حیوونی تازگی آدم شده بود                                       به سرش هوای حوا زد و رفت
                                                     

                                        به سرش هوای حوا زد و رفت

دل من یه روز به دریا زد و رفت                                پشت پا به رسم دنیا زد و رفت
زنده ها خیلی براش کهنه بودن                                  خودشو تو مرده ها جا زد و رفت

هوای تازه دلش میخواست ولی                                  آخرش توی غبارا زد و رفت
دنبال کلید خوشبختی می گشت                                    خودشم قفلی رو قفلا زد و رفت
یه دفعه بچه شد و تنگ غروب                                   سنگ توی شیشه ی فردا زد و رفت
حیوونی تازگی آدم شده بود                                       به سرش هوای حوا زد و رفت
دفتر گذشته ها رو پاره کرد                                       نامه ی فرداها رو تا زد و رفت
حیوونی تازگی آدم شده بود                                       به سرش هوای حوا زد و رفت

                                        به سرش هوای حوا زد و رفت

  


برچسب‌ها: دل به دریا زدن, هوای حوا
۱۳٩٠/۱٢/۱٢| ٢:٥٦ ‎ب.ظ |رها نظرات () >|