سکوت . . .

گـــــــــــــاهـــی ” لال ” می شــود آدمحــــــــــــــــــــــــــــرف داردولــــــــی ” کلمـــــه “نـــدارد ...   ادامه مطلب
/ 19 نظر / 22 بازدید

 گاهی که دلم به اندازه تمام غروبها می گیرد چشمهایم را فراموش می کنم اما دریغ که گریه دستانم نیز مرا به ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 25 بازدید
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
2 پست
اسفند 90
24 پست
بهمن 90
26 پست
دی 90
26 پست
دوست
1 پست
خوشبختی
1 پست
دل_آدم
1 پست
امید
1 پست
احساس
1 پست
حسی_از_تو
1 پست
زندگی
2 پست
آرامش
1 پست
زیبایی
1 پست
قرآن
1 پست
خدا
2 پست
معجـزه
1 پست
آرمش
1 پست
پاییز
1 پست
یلدا_آمد
1 پست
باران
4 پست
آدم_ها
2 پست
عادت_بد
1 پست
هفت_سنگ
1 پست
موی_سفید
1 پست
پیری_من
1 پست
فقط_خدا
3 پست
رها
1 پست
نوروز_91
1 پست
قبل_از_تو
1 پست
سکوت
2 پست
نوشتن
1 پست
ابر
1 پست
مادر
1 پست
مادرانه
1 پست
قهر
1 پست
تنهایی
1 پست
پاکی
1 پست
معصومیت
1 پست
هوای_حوا
1 پست
بی_ریشگی
1 پست
خدایا
1 پست
متن_زیبا
1 پست
رویاها
1 پست
دل_من
1 پست
میترسم
1 پست
رضا_صادق
1 پست
درد_دل
1 پست
دل_خوش
1 پست
مردن
1 پست
شعر_زیبا
3 پست
رهایی
1 پست
پر_پرواز
1 پست
تحمل_کن
1 پست
یاد_دوست
1 پست
یاد_روشن
1 پست