گاهی که دلم به اندازه تمام غروبها می گیرد
 چشمهایم را فراموش می کنم
 اما دریغ که گریه دستانم نیز مرا به تو نمی رساند
 من از تراکم سیاه ابرها می ترسم و هیچ کس
 مهربانتر از گنجشکهای کوچک کوچه های کودکی ام نیست
 و کسی دلهره های بزرگ قلب کوچکم را نمی شناسد
 و یا کابوسهای شبانه ام را نمی داند
 با این همه ، نازنین ، این تمام واقعه نیست
 از دل هر کوه کوره راهی می گذرد
 و هر اقیانوس به ساحلی می رسد
 و شبی نیست که طلوع سپیده ای در پایانش نباشد
 از چهارفصل دست کم یکی که بهار است

 

 

 


/ 6 نظر / 25 بازدید

قشنگ بووود....

pouran

گاهی که دلم به اندازه تمام غروبها می گیرد دلم می خواهد تو بودی و من تنها نبودم...

ensiyeh

salam ,manoon az neveshtehaye ghashanget.

مثل من

سلام رفيق خوبي ايول بابا وبلاگت عاليه [نیشخند]

mahsa

سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلاااااااااااااااااااااااااااااااااام سلاااااااااااااااااااااااااام سلاااااااااااااااااااام سلااااااااااااااام سلاااااااااام سلاااااام سلاااام سلاام سلام .♥ .♥ ..♥ ...♥ ....♥ .....♥آپم بهم سر بزني خوشحالم مي‌كني ....