خداحافظ ...

خداحافظ همین حالا, همین حالا که من تنهام

خداحافظ به شرطی که بفهمی تر شده چشمام

خدا حافظ کمی غمگین به یاد اون همه تردید

به یاد آسمونی که منو از چشم تو می دید

اگه گفتم خداحافظ نه اینکه رفتنت ساده است

نه اینکه میشه باور کرد دوباره آخر جاده است

خداحافظ واسه اینکه نبندی دل به رویاها

بدونی بی تو و با تو همینه رسم این دنیا ...

 


 

/ 8 نظر / 14 بازدید
نخل هلیله ای

سلام[گل] خیلی زیبا بود، تداعی یک خاطره ی غم انگیز بود واسم ...[گل] از سروده های فرزاد حسنی بود[گل] خیلی زیبا این شعر رو سروده[گل] ممنون که سر زدید[گل]

محمد مهدی ( مازنی ریکا )

سلام خیلی خیلی شعر قشنگی هست و خوانندشم خیلی قشنگ خونده یادش بخیر کوله پشتی با فرزاد حسنی [لبخند]

پرتو

سلام... زیبا بود کارهای فرزاد حسنی همیشه زیبا بوده[گل]

پرتو

خواهش میکنم[پلک] تکرار نشه[چشمک]

فرهاد

شــــــــــادی ام دیــــــــدن رویــــــــت بـــــود نه نوشــــــــته ای کـــــــه فریـبـــــــم بدهـــــــد مــــــن انســـــــــان نخستیــــــــن نیستــــــــم کـــــــــه وجـــــــــودم تشــــــــنه کــــــلام باشــــــــد...

فرهاد

به شانــه ام زدی تا تنهـــایی ام را تکانده باشــی... به چــه دل خــوش کـــرده ای؟ تکاندن بــــرف از شانه های یــک آدم برفــــــــی؟

فرهاد

نگــــــــران نبودنـــت نبـــاش نفـــرینــــت نمی کنــــم همیـــــن که دیـــــگر جایــــــت در دعـــــاهایــــم خالیـــــست برایــــــت کافیـــســت...