دلتنگ...

دل من یه روز به دریا زد و رفت                                 پشت پا به رسم دنیا زد و رفت
پاشنهء کفش فرارو ور کشـــید                                   آستین همت رو بالا زد و رفت
دل من یه روز به دریا زد و رفت                                 پشت پا به رسم دنیا زد و رفت
پاشنه ی کفش فرارو ور کشید                                     آستین همت رو بالا زد و رفت

یه دفعه بچه شد و تنگ غروب                                   سنگ توی شیشه ی فردا زد و رفت
حیوونی تازگی آدم شده بود                                        به سرش هوای حوٌا زد و رفت
دفتر گذشته ها رو پاره کرد                                       نامه ی فرداها رو تا زد و رفت
حیوونی تازگی آدم شده بود                                       به سرش هوای حوا زد و رفت
                                                     

                                        به سرش هوای حوا زد و رفت

دل من یه روز به دریا زد و رفت                                پشت پا به رسم دنیا زد و رفت
زنده ها خیلی براش کهنه بودن                                  خودشو تو مرده ها جا زد و رفت

هوای تازه دلش میخواست ولی                                  آخرش توی غبارا زد و رفت
دنبال کلید خوشبختی می گشت                                    خودشم قفلی رو قفلا زد و رفت
یه دفعه بچه شد و تنگ غروب                                   سنگ توی شیشه ی فردا زد و رفت
حیوونی تازگی آدم شده بود                                       به سرش هوای حوا زد و رفت
دفتر گذشته ها رو پاره کرد                                       نامه ی فرداها رو تا زد و رفت
حیوونی تازگی آدم شده بود                                       به سرش هوای حوا زد و رفت

                                        به سرش هوای حوا زد و رفت

  

/ 9 نظر / 20 بازدید
پرتو

سلام... خیلی خوب بود[هورا]

پرتو

[گل]حیوونی تازگی آدم شده بود به سرش هوای حوا زده و رفت[گل]

نخل هلیله ای

سلام[گل] یاد مرحوم ناصر عبداللهی بخیر[گل] این ترانه اش رو خیلی دوست دارم، واسم تداعی خاطره شد[گل] ممنون[گل] زنده ها خیلی براش کهنه بودن خودشو تو مرده ها جا زد و رفت[گل]

محمد مهدی ( مازنی ریکا )

سلام خوبی؟ خیلی شعر قشنگی رو انتخاب کردی خدا ناصر عبد اللهی ر وبیامرزه خیلی قشنگ خوند این ترانه رو بازم مرسی [گل]

پرتو

الا یا ایها الساقی ادر کاسا ونا ولها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها...

بیخیال

یاد ناصر عبداللهی به خیر. این آهنگ رو خیلی دوست دارم[قلب]

شازده

روحش شاد... عجب آهنگایی میخوند...[قلب]

شازده

روحش شاد... عجب آهنگایی میخوند...[قلب]