ترس!

کدامین چشمه سمی شد که آب از آب می ترسد؟

که حتی ذهن ماهیگیر از قلاب می ترسد؟

گرفته دامن شب را غباری آنچنان برهم,که پلک از چشم,چشم از پلک و پلک از خواب می ترسد...!

/ 3 نظر / 14 بازدید
ankabut

[ناراحت]

پرتو

سلام... خیلی خوب بود[گل]