بی ریشگی ...

شازده کوچولو از گل پرسید آدم ها کجان؟

گل گفت : "باد" به اینور و آنورشان می برد,

این بی ریشگی حسابی اسباب دردسرشان شده است...

/ 2 نظر / 14 بازدید
دختر کویر

از دوستی که بر سر خیابان گدایی می کرد پرسیدم با ریش ها بیشتر کمکت می کنند یا بی ریش ها ؟ پاسخ داد با ریشه ها .........

پرتو

سلام... خیلی پرمعنا بود[گل]