توقع...

هر توقعی

بی قراری می آورد؛

حتــی توقع آرامــش . . .


 


/ 3 نظر / 10 بازدید
دختر کویر

آرامش و بی قراری.... تضاد جالبی به کار بردید. [گل]

پرتو

سلام... وای خیلی ناز بود یه پارادوکس قوی[گل] ممنون[گل]