امتحان...

زندگی در اوج درد یعنی مبارزه !

 

 

 

شادی در اوج غم یعنی توکل !

 

 

 

و شکرگذاری در اوج رنج یعنی ایمان ...

/ 2 نظر / 11 بازدید
پرتو

سلام... افرین بسیار خوب بود[گل]

نخل هلیله ای

خیلی زیبا، خواندنی و قابل تأمل بود[گل] تشکر از حسن سلیقتون[گل] شاد و موفق باشید در پناه حق تعالی [گل]