مـــــــــــادر...

                              به نـــــام بــــهترین کسی که دارم

                              بـــه نـام اون که عشــق بچــگیمه

                              بـــه نـام اولـیــن اســمی که گفتــم

                              بــــه نـــام مــادری که زنــدگیـــمه

                              دلــم می خـــــواد دســــتاتو ببوسم

                              آخه هیچکی مثل تو خواستنی نیست

                              آخـــــه هیــچی برای من تو دنیــــا

                              مثل دستای تو بوسیـــدنی نیــــست

                              اگه آغوشــــتو محکـــــم گـــرفتـــم

                              دارم از بی کســـی هام دور میـــشم

                              نفس هاتـو تو آغوشـــــم رها کــــن

                              من از بوییدنت مغـــــرور می شـــم

                              من اون قدر عاـــشقت هستم که تنها

                              فقطـ دنیــــا رو با تو دوســـــت دارم

                              تو هر جایــــــی از این دنیا که باشی

                              صدای خــــــنده هاتو دوســـــت دارم

                             هنوزم تو خونه اگه تـــو باشی پیشـــم

                             رو پاهات می خوابم دوباره بچه میشــم

                            تو دستـــات یه حس آسمونـــی اسیـــره

                            رو موهام دست بکش بزار خوابم بگیره 

 

 

                              روز مادر مبـــــــارک

 

 

 

 

/ 8 نظر / 18 بازدید
مهرنوش

روز مادر یعنی به تعداد همه ی روزهای گذشته ی تو صبوری! روز مادر یعنی به تعداد همه ی روزهای آینده ی تو دلواپسی! روز مادر یعنی به تعداد آرامش همه خوابهای کودکانه تو بیداری! روز مادر یعنی بهانه ی در آغوش کشیدن او که نوازشگر همه ی سالهای دلتنگی تو بود! روز مادر یعنی باز هم بهانه ی مادر گرفتن...

بیقرار

سلام عزیزم با افتخار لینک شدین شما هم منو با نام تندیس مهر بلینکید شاد و خرم باشید

بیقرار

مادرت شبنم گلبرگ حیات مادرت وسعت دریای گذشت مادرت آئینه حجب و حیا مادرت سنگ صبور دلها مادرت شهر امیداست و هنر مادرت باغ خزان دیده دهر مادرت موی سپید کرده زحزن مادرت کوه وقار است و کمال

بیقرار مادر

روز مادر یعنی باز هم بهانه مادر گرفتن روز مادر یعنی بهانه در آغوش کشیدن زنی که نوازشگر همه سالهای دلتنگی تو بود روز مادر یعنی بهانه بوسیدن خستگی دستهایی که عمری به پای بالیدن تو چروک شد روز مادر یعنی به تعداد آرامش همه خوابهای کودکانه تو، بیداری

pouran

روز مادر و هفته زن مبارک[گل]

بیقرار

بهانه ای نداشتم تا دستانت را درخواست کنم نیازی ندیدم تا با صدای بلند بخوانمت گمشده ای بودم در زمین آمده بودم بخوانمت، شیطان دهانم را گرفت آمده بودم نگاهت کنم، دنیا در مقابلم ایستاد اکنون که تو را یافتم مرا به آسمان ببر

بیقرار

بهانه ای نداشتم تا دستانت را درخواست کنم نیازی ندیدم تا با صدای بلند بخوانمت گمشده ای بودم در زمین آمده بودم بخوانمت، شیطان دهانم را گرفت آمده بودم نگاهت کنم، دنیا در مقابلم ایستاد اکنون که تو را یافتم مرا به آسمان ببر

راضیه

وای که چقده خوشمل بود[گل]