بهترین دوست...

برایم در ردیف کسانی هستی که به قول نیما:

"یادت روشنم میدارد..."

/ 2 نظر / 17 بازدید
پرتو

آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند آیا شود که گوشه ی چشمی به ما کنند؟!