یادم باشد...

یادم باشد...

حرفی نزنم که به کسی بربخورد

نگاهی نکنم که دل کسی بلرزد

راهی نروم که بی راه باشد

خطی ننویسم که آزار دهد کسی را

یادم باشد که روز و روزگار خوش است,همه چیز روبه راه است و بر وفق مراد است و خوب...

تنها...

تنها,دل ما دل نیست.

آره...

/ 2 نظر / 16 بازدید
پرتو

سلام... میشه خوشبین تر هم نگاه کرد!