بغض...

گاهی دلت از سن و سالت می گیرد

میخواهی کودک باشی

کودکی به هر بهانه ای به آغوش غمخواری پناه می برد

و آسوده اشک می ریزد

بزرگ که باشی

باید بغض های زیادی را بی صدا دفن کنی ...

 

/ 2 نظر / 13 بازدید
اوا

اره واقعا.[دست]

پرتو

سلام... زیبا بود از جنس دل[گل]