از دست رفتن...

بگذار آنچه از دست رفتنی است, ازدست برود...

من آنچه را میخواهم که به رنگ التماس نیالوده باشد.

/ 5 نظر / 9 بازدید
الهام

خوبه به نظر من التماس یعنی مرگ غرور که زیاد قشنگ نیست

پرتو

گر خواهی که جهان در کف اقبال تو باشد خواهان کسی باش که خواهان تو باشد[گل]

حنیف

بگذار هرچه از دست میرود برود..! آنچه را میخواهم که به التماس نیالوده باشد.. هرچه باشد.. حتی زندگی[گل]

سوگند

خیلی ادم عجیبی به نظر میرسی گفته هات جالبن ولی نمیشه شخصیتت رو از روی اونا تعیین کرد..................

دختر کویر

قشنگ بود. بهانه را دو دستی تقدیم کسی کن که برای گذشتن از تو دنبال بهانه می گردد..... [گل]