# بیا_باران

ببار...

ببار باران...چراغریبی میکنی؟...از ابر خسته نیستی؟ ببارباران...من این پایین منتظرت هستم... آماده ی خیس شدنم... ببارباران،ببارتا من هم ببارم،باتوکسی نمی فهمد من هم ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 29 بازدید