دیوار شکستن دوست ...

گاهی باید به دور خود یک دیوار تنهایی کشید

نه برای اینکه دیگران را از خودت دور کنی

بلکه برای اینکه ببینی

برای چه کسانی اهمیت داری... که این دیوار را بشکنند...

 

/ 1 نظر / 11 بازدید