آمد و رفت یا ...

سال هاست که معنای این را نفهمیده ام,

"رفت و آمد" یا "آمد و رفت" ؟

آدم ها می روند که برگردند ,یا می آیند که بروند ...؟

/ 5 نظر / 10 بازدید
مهاجر زمان

نمیدونم فقط میدونم که نمیدونم آدما دارن میان یا دارن میرن خیلیا هم دارن میان هم دارن میرن!!!!!!![نگران]

پرتو

آدمها میروند که میروند...

پرتو

سلام... یعنی میخواستی بگی که رفتن ادمها برات مهم نیست؟

پرتو

آخه یجوری گفتی...[پلک]